Dokumentation av konferensen Global Health – beyond 2015 för Svenska Läkaresällskapet

Salomon & Tolstoy dokumenterade, på Svenska Läkaresällskapets uppdrag, konferensen Global Health - beyond 2015, där global hälsa och klimatfrågor diskuterades.

Konferensen arrangerades av Svenska Läkaresällskapet, Global Health Action, Vinnova, Mistra och DNB.

Bland talarna märktes professor Hans Rosling, läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen, Arun Nanda från WHO, dåvarande miljöminister Lena Ek och Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre.

Partners på konferensen var bland andra The Lancet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Hemsida för Global Health - beyond 2015