Salomon & Tolstoy Kommunikation och PR

Salomon & Tolstoy Kommunikation och PR är en erfaren och resultatinriktad kommunikationsbyrå, som erbjuder tjänster inom bland annat digital content, opinionsbildning , medierelationer och digitala strategier. Vi gör även webbplattformar, podcasts och företagsfilmer. 

Vi har ett brett nätverk med reklambyråer, fotografer och formgivare och samarbetar med byråer i övriga nordiska länder.