Vilka är vi?

Salomon & Tolstoy Kommunikation och PR grundades 2009 av Madeleine Salomon och Inger Tolstoy.

Vi är ett litet och resultatinriktat företag, specialiserade inom områdena medicin-hälsa, teknik och hållbarhetsfrågor samt forskningskommunikation.

Under flera år var vi EU:s utvalda byrå i Sverige för att driva kampanjer inom European Commission's framework, Campaign in the 27 Member States of the European Union.