Opinionsbildning för Riksförbundet HjärtLung

Under sju år bedrev Salomon & Tolstoy, på uppdrag av Riksförbundet HjärtLung, opinionsbildning i ett flertal landsting för att påtala orättvisor i landets hjärtsjukvård.

Vi träffade landstingspolitiker, skrev debattartiklar och dokumenterade politikermöten.

Projektet uppmärksammades i radio, TV och tidningar och satte hjärtsjukvården på agendan.

NSD: Hjärtvården mår sämre
Östra Småland: Skillnader i hur snabbt ambulansen kommer
P4 Halland: Hjärtinfarkter behandlas sämre på helgerna
P4 Jönköping: Länet är sämst i landet på hjärtinfarkter
P4 Värmland: Skillnader i hjärtvården diskuterades