Textproduktion och användarvänlighet för Biovation Park

I Biovation Park i Södertälje samlas forskningsverksamheter från hela Sverige inom Life Science.
Salomon & Tolstoy har skrivit samtliga texter på forskningsparkens hemsida och sett till att sidan är användarvänlig.

När vi arbetar med användarvänlighet strävar vi efter att skapa lättnavigerade och tydliga hemsidor, som är anpassade efter besökarnas sätt att söka information.

Biovation Parks hemsida