Våra tjänster

Salomon & Tolstoy är specialiserade inom områdena medicin-hälsa, teknik och hållbarhetsfrågor samt forskningskommunikation.
Vi jobbar både med små och stora företag. Hos oss kan du få hjälp med allt från analys och strategi till aktivitet och uppföljning.
Vi är resultatinriktade och hjälper våra kunder att uppnå optimal affärsnytta.

Några av de områden vi arbetar inom är:

  • Digital content 
  • Webbplattformar 
  • Marknadskommunikation och medierelationer
  • Digitala strategier och sociala medier
  • Lobbying och opinionsbildning
  • WebbTV- och podcastproduktion
  • Lanseringar
  • Pressmeddelanden, nyhetsbrev, broschyrer och kundtidningar
  • Krishantering och budskapsträning
  • Event

Vi erbjuder även kurser inom strategisk kommunikation och medierelationer

Med några knep går det faktiskt att själv lära sig en del av kommunikationskonsultens arbete.

Mycket handlar om att veta när man skall gå ut med sin information och till vem, att skapa goda medierelationer och att förstå journalistens vardag.

Vi skräddarsyr utbildningar inom mediekommunikation, webb, sociala medier och PR.

Vi erbjuder också utbildningar inom kris- och budskapsträning.